Feeling H.S.
Thursday, August 25, 2005

Feeling high school ako ngayon. At bakit naman? Ang bigat-bigat kasi ng backpack ko... @_@

p.s.

meron akong katabing dalawang "mainit na babaeng taga-Pransiya" (isa sa kanan, isa sa kaliwa) dito sa EEE i-Hub... sorry di ko pwedeng sabihin sa Ingles kasi baka mabasa nila... wahahaha... grabe, kumakabog ang dibdib ko... tugudug... tugudug...


iFLEW @
3:00 PM | 0 comments <

0 Comments:

Post a Commentmike
20
singapore
big time slacker
the eagle cries

+++++

Crazy For You
Michael

+++

tagg

links

past

Get awesome blog templates like this one from BlogSkins.com Get awesome blog templates like this one from BlogSkins.com Get awesome blog templates like this one from BlogSkins.com